Mauritsveld

Mauritsveld

Nieuwsbrief februari 2013

Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2012/2013. Twee maal per seizoen wordt een nieuwsbrief gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 -Schakers winnen met Lotto
- SponsorKliks: sportvereniging gratis gesponsord door eigen leden
- Verzekeringen
- Schoolschaakplan
- Sportimpuls
- Verenigingsondersteuning en ledenwerving
- Aanbieding digitale klok DGT 2010 met grote korting
- Kaderopleidingen - Schaakdidactische docenten

Verspreid deze nieuwsbrief onder uw leden en bespreek hem tijdens de Algemene Ledenvergadering. Hebt u vragen of wensen, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met het bondsbureau van de KNSB, 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl

Of neem een kijkje op www.schaakbond.nl. Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. Wilt u iets weten over onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief aan de orde komen? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe.
  

De Lotto, inmiddels 51 jaar actief, is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse sportwereld. Over de afgelopen 50 jaar heeft De Lotto € 1,3 miljard afgedragen aan NOC*NSF en daarmee aan de Nederlandse sport. Dankzij deze jaarlijkse bijdrage worden sportbonden, sportverenigingen, top- en amateursporters ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale clubhuizen en trainingsfaciliteiten verbeterd. Op deze manier wordt sporten voor iedereen beter en toegankelijker.

Lotto is er voor elke sport en voor alle sporters, dus ook voor schakers. Zoals Lotto een spelletje is dat u in veel winkels om de hoek voor maar 2 euro per lot kunt spelen, wil Lotto ook de sport voor iedereen toegankelijk maken. Lotto wil graag op een actievere wijze aanwezig zijn in de sportwereld en op sportevenementen, zo ook in het schaken. Sinds 2012 wordt de merknaam 'Lotto' met ondersteuning van vele sportbonden, waaronder de Schaakbond, steeds zichtbaarder gemaakt in de sport. Bonden dragen op vrijwillige basis een deel van de marketingrechten over aan Lotto en creëren daardoor meer zichtbaarheid op kleding, bij evenementen, in nieuwsbrieven en bondsbladen en op de website van sportbonden. Dit moet bijdragen aan een grotere bekendheid van de rol van Lotto in de sport en uiteindelijk aan meer spelers, waardoor een hogere omzet kan worden gerealiseerd met als gevolg een hogere afdracht aan de sport in Nederland. Dus als u van schaken houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

Schakers winnen met Lotto!


SponsorKliks: sportvereniging gratis gesponsord door eigen leden

SponsorKliks stelt sportverenigingen in staat zich gratis te laten sponsoren door hun leden. Het sponsorbedrag wordt niet door de leden betaald maar door lokale restaurants en grote bedrijven. Er zijn partnerships met o.a. V&D, Wehkamp, KLM, Essent, KPN, Booking.com en Bol.com. Ook is er is een partnership met Thuisbezorgd waardoor er sponsorgeld gegenereerd wordt met bezorgmaaltijden. Verenigingen kunnen zich gratis aansluiten bij SponsorKliks.
SponsorKliks

Hoe werkt het?
Elke reservering bij een restaurant via de website van de vereniging levert de vereniging € 1,- op. Verenigingen kunnen met lokale restaurants aparte afspraken maken waardoor de opbrengst hoger wordt. Als er via de website van de vereniging een bestelling wordt gedaan bij de webshops van de aangesloten bedrijven ontvangt de vereniging 75% van de commissie. Die commissie bestaat uit een percentage of een vast bedrag.

Er is keuze uit ruim 3.500 restaurants en meer dan 250 bekende webwinkels. De leden betalen dezelfde prijs als wanneer zij direct naar de webwinkel zouden gaan maar nu ontvangt hun club dus commissie over elke bestelling.

Een club moet een button van SponsorKliks op haar eigen website plaatsen en de actie onder haar leden bekendmaken. Momenteel zijn al meer dan 33 schaakverenigingen aangesloten bij SponsorKliks. Eén van onze schaakverenigingen heeft al bijna 250 euro verdiend aan SponsorKliks! Meer informatie is te vinden op de website: www.sponsorkliks.nl


Verzekeringen

De KNSB heeft twee collectieve verzekeringen: een aansprakelijkheidsverzekering en een materiaalverzekering. Per 1 januari 2013 zijn de voorwaarden aangepast. De voornaamste wijziging voor u op een rij: Eigen risico materiaalverzekering
Voor kleine verenigingen die tot maximaal het basisbedrag ad € 453,74 verzekerd zijn, geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. Voor overige verenigingen geldt een eigen risico van € 100,-per gebeurtenis.
Opgave van de verzekerde waarde
De schaakverenigingen doen, indien gewijzigd, een opgave van de waarde van de te verzekeren goederen/inventaris. Standaard is de opgave gewenst op basis van de nieuwwaarde van de spullen. Uitkering bij schade
De uitkering is afhankelijk van de ouderdom van het materiaal; in principe is de uitkering op basis van dagwaarde of eventueel van herstelwaarde. De nieuwwaarde is van toepassing als het materiaal nog een waarde heeft van meer dan 40% van de nieuwwaarde. Een expert zal altijd bepalen wat de schade is. De vereniging zal ook rekening dienen te houden met de afschrijving van het materiaal aangezien een verzekering niet in alle gevallen kan voorzien. Materiaal van bijvoorbeeld tien jaar oud zal niet als nieuw worden vergoed.

Assurantiebelasting
De assurantiebelasting is van 9,7% naar 21% gegaan.

Hebt u nog vragen n.a.v. deze informatie over de verzekeringen kunt u ons mailen: bondsbureau@schaakbond.nl

Voor verdere informatie, zoals de polisvoorwaarden en de opgave formulier collectieve materiaalverzekering verwijzen wij u naar de KNSB-website:
Collectieve materiaalverzekering: http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/verzekeringen/collectieve-materiaalverzekering


Schoolschaakplan

Afgelopen najaar heeft de KNSB haar visie op jeugdschaak geformuleerd en gedeeld met de jeugdverenigingen, jeugdtrainers en ouders van jeugdspelers in een bijeenkomst in Eindhoven. Het schoolschaak onder 6-9 jaar stimuleren is toen als een van de speerpunten genoemd die als eerste opgepakt zou worden. Hiervoor zal dit voorjaar een Schoolschaakplan worden ontwikkeld. Concreet bestaat dit plan uit twee delen:
1. Stimuleren en ondersteunen van verenigingen voor een start van lokale schoolschaaklessen voor 6-9 jarigen;
2.       Nieuw Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar.

Een 40 tal functionarissen van 30 verenigingen hebben zich gemeld om mee te denken en geven feedback. Er is inmiddels een ondersteuningsaanbod ontwikkeld om verenigingen te helpen bij de opzet van punt 1. Daarvoor is een aparte notitie gemaakt waarin onder andere kader, aanbod richting scholen, gebruik van materialen en financiering aan de orde komen. Daarnaast is een toernooiformule opgesteld voor een nieuw Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar. De uitgangspunten van dit toernooi zijn:
- Een individueel toernooi voor 6-9 jaar met teamscores;
- Geen vereisten deelnemersaantallen;
- Elk resultaat telt mee voor de teamscore;
- Door het toepassen van een verrekeningssysteem krijgen kleine scholen evenveel kans als grote scholen;
- Meedoen alleen al wordt beloond met een punt per ronde;
- Ook beginners moeten mee kunnen komen en een leuke middag hebben;
- Kinderen zo veel mogelijk tegen kinderen van gelijk niveau laten spelen.
Op 30 maart wordt de opzet verder besproken met de regionale bonden en wordt vastgesteld wanneer het komend seizoen op de kalender geplaatst kan worden.
Sportimpuls

De subsidieregeling voor de Sportimpuls houdt nauw verband met het Schoolschaakplan 6-9 jaar. De Sportimpuls is een rijkssubsidie waarbij het sporten in de wijk wordt gestimuleerd. De KNSB doet ook mee met de Sportimpuls en heeft SpeelZ voor schaken op school voor 6-9 jarigen hiervoor als aanvraagmogelijkheid op de menukaart geplaatst. Schaakverenigingen hebben hierdoor de mogelijkheid om samen met andere partijen in de buurt, maar in ieder geval ook met de eigen gemeente, een aanvraag te doen. De Sportimpuls is bedoeld voor een project met een duur van twee jaar en start bij een bedrag van € 10.000. Wilt u als vereniging komend seizoen al deelnemen, dan is 5 maart 2013 de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag. Op de KNSB website staat informatie, hoe u de aanvraag kunt aanpakken:
http://www.schaakbond.nl/jeugd/schoolschaken/sportimpuls-open-voor-schaakverenigingen Wees er tijdig bij en lees de informatie op de website goed over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en waarop deze wordt beoordeeld.


Verenigingsondersteuning en ledenwerving

De meeste schaakverenigingen hebben het niet eenvoudig gehad om de laatste jaren hun ledenbestand op peil te houden, of zelfs maar aan groei te denken. Het werven van nieuwe leden kost meer inspanning en de bestaande leden gaan meer eisen stellen, terwijl verenigingsbesturen het alsmaar lastiger krijgen om alle taken bij vrijwilligers onder te brengen. Men vraagt zich zelfs af of het aanbod nog wel voldoet?
Nu is deze problematiek bij vrijwel alle traditionele sportverenigingen terug te vinden, zo ook bij de voetbalbond. De voetbalbond heeft daarvoor twee inspirerende filmpjes laten maken onder de noemer Back To Basics.
- Modern verenigingsbesturen: Back to Basics: http://youtu.be/Umomu aDQ4w
- Oude gewoonten en nieuwe verschillen: http://youtu.be/77gFmfeUshM
Wilt u na het bekijken van de filmpjes ook aan de slag? De KNSB kan daarbij ondersteuning bieden. Als steuntje in de rug heeft de KNSB een lijst met mogelijke onderwerpen opgesteld, biedt zij hulp via het Ledenwerfteam of inzet van specialisten en biedt zij een subsidie van € 200,- aan. Op de volgende webpagina vindt u meer informatie en kunt u uw aanvraag doen: http://www.schaakbond.nl/knsb/ledenwerfteam

Nadere informatie over het Schoolschaakplan, Sportimpuls of Ledenwerving is te verkrijgen bij Eric van Breugel, bondsbureau@schaakbond.nl of 023-5254025


Aanbieding digitale klok DGT 2010 met grote korting

Met ingang van het seizoen 2013-2014 wordt in de KNSB competitie gespeeld met toegevoegde tijd (Fischer-tempo). Een aantal regionale bonden spelen al met Fischer-tempo en een aantal overwegen dit te gaan doen. Voor dit speeltempo is een digitale klok nodig. Daarom is een speciaal aanbod ontwikkeld.

Aanbod
Schaak en Go winkel Het Paard biedt met korting de DGT 2010-SG (http://www.schaakcomputer-winkel.nl/dgt-dgt-2010sg-p-1486.html) aan.
Verenigingen kunnen in een veelvoud van 10 klokken inschrijven op dit aanbod. Indien er in totaal minimaal 200 DGT 2010-SG besteld worden gaat het aanbod door. De prijs € 41,14 (€ 34,- excl. BTW) voor deze klok; dat is een korting van € 18,- per klok.
  
Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor deze aanbieding door voor 1 juni 2013 het aantal klokken (in een veelvoud van 10) door te geven aan het bondsbureau van de KNSB.
Indien er meer dan 200 klokken besteld zijn, worden de klokken uiterlijk in september 2013 afgeleverd op het door u opgegeven adres.


Kaderopleidingen - Schaakdidactische docenten

De KNSB heeft als doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren en één van de prioriteiten is kadervorming. Momenteel hebben wij ongeveer 22.000 leden. Voor een toename van het aantal leden is enthousiast kader onmisbaar. De KNSB is dan ook altijd op zoek naar cursisten. Een overzicht van cursussen waaraan men kan deelnemen wordt weergegeven op de cursuskalender (http://www.schaakbond.nl/opleidingen). Ook zijn wij op zoek naar nieuwe kaderdocenten om aan de behoefte van goede schaaktrainers te voldoen.

Het gaat om Schaakdidactische kaderdocenten m/v, functie-eisen:
- Didactische goed onderlegd, een docentenopleiding is een pré.
- Ervaring in het schaakles geven, minimaal Opleiding Schaaktrainer A of 2 voor Schaaktrainer 1 docent en minimaal Opleiding Schaaktrainer B of 3 voor Schaaktrainer 2 docent.
- Schaaktechnisch goed, (Schaaktrainer 1 docent > 1700, Schaaktrainer 2 docent >1900 rating.
- Bereidt om tijdens doordeweekse avonduren te werken (19.00-22.00uur)
- Regio Friesland/Groningen/Drenthe/Brabant/Zeeland/Maastricht

De opleiding tot kaderdocent Schaaktrainer 1 bestaat uit één theoretische dag en Schaaktrainer 2 bestaat uit twee theoretische dagen. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij een hele cursus meeloopt.
Hebt u belangstelling voor of vragen over bovenstaande functie, dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau.
Sollicitatie tot uiterlijk 1 april 2013 richten aan: Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem of email: bondsbureau@schaakbond.nl t.a.v. mevrouw Sacha Schiermeier (tel. 023­5254025).